Du er afhængig af internettet – mere end du måske aner

Hver dag søger vi efter mere viden på nettet, men det er de færreste der egentlig tænker over, hvordan det kan lade sig gøre at finde svar online. Vi taster vores spørgsmål og derfra får vi et hav af muligheder for at gå videre til sider, hvor vi kan finde svarene 

Søgemaskiner er menneskets bedste ven 

Søgemaskiner er egentlig mere menneskets bedste ven end hunden. Forestil dig en hverdag uden at kunne finde svar og skaffe dig mere viden online. Den er svær, ikke? Læs mere her for at se et eksempel på en søgemaskine. 

Noget af det mange søger på er biler og bilkøb. Bilerne er nemlig også noget som vi danskere gør meget brug af. Selv i de større byer hvor den kollektive trafik i og for sig sagtens ville kunne klare jobbet for bilen, ser man en stigende tendens til at man alligevel får sig et kørekort. 

Det er blevet attraktivt med et kørekort som minimum, for når man skal til nogle lidt andre destinationer, som f.eks. familiebesøg der hvor kragerne vender, så er det sjældent at man har muligheden for at komme med den kollektive trafik hele vejen.  

Det er ikke kun kørekortet der er blevet mere ønsket, men faktisk er der også mange der kigger på at anskaffe sig en bil, på trods af de gode muligheder man måske kan have med den kollektive trafik. Alternativet til den kollektive trafik er nemlig samkørsel. 

Med samkørsel kan man få lidt af de udgifter man ellers ville have ved at eje bilen hjem. Der findes et hav af muligheder for at en bilejer efterhånden kan få dækket en del af udgifterne til bilen. Selv Gomore der egentlig er kendt for samkørsel og nu også indført at bilejere kan leje sin bil ud til andre, og måske hive hjem hvad der svarer til bilens afdrag for den måned. 

Bliv inspireret til at bruge dine penge rigtigt online 

Når man har bil, har man ikke bare udgifter til forsikring, vægtafgift, brændstof og slitage. Billån er meget typisk at skulle medregne i de samlede biludgifter og for nogens vedkommende er der også parkeringslisens der skal dækkes. Hvis man regner det hele efter, er der ikke så meget at spare. Slet ikke når det man har ”tjent” også skal beskattes. 

Har du en ustyrlig trang til at bruge lidt penge, og havde du i første omgang tænkt at en bil skulle dække det behov, så bør du derfor lige overveje en ekstra gang. Der er mange andre ting, som du kan bruge penge på, og du kan vælge at give den gas på søgemaskinerne online for at finde frem til det, som du åbenbart har haft overset. 

Læs mere her for at blive inspireret til hvad du ellers kan købe. Der er alverdens ting både store som små. Du kan i samme forbindelse som at du opdager en ny verden af ting som du lige stod og manglede få en masse viden om hvad de ting kan osv. Der er nemlig nogle rigtig fine artikler omkring hvorfor du bør kigge på at købe dit og hvorfor du bør holde dig fra dat. 

Vi er igen tilbage ved, hvor vigtig internettet er blevet for os. Med få klik har vi fundet frem til nye muligheder og tiltag, som vi måske ikke havde kendt til før om meget længe, hvis det ikke havde været for internettet.